• MTS NEGERI 23 JAKARTA
  • Disiplin, Unggul, Agamis, Tanggungjawab, Inovatif, Gembira, dan Akrab
DIREKTORI PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2020-2021